Bezpłatny webinar: "fasd - perspektywa psychologa"

  • Bezpłatny webinar: "fasd - perspektywa psychologa"

Bezpłatny webinar: "fasd - perspektywa psychologa"

W imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o bezpłatnym webinarze: "FASD - PERSPEKTYWA PSYCHOLOGA" który odbędzie się 26 PAŹDZIERNIKA o GODZ. 17:00

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jako wynik ekspozycji płodu na alkohol wiąże się z zaburzeniami strukturalnymi i funkcjonalnymi OUN. W diagnostyce i terapii FASD rola psychologa ma swe znaczenie w adekwatnym interpretowaniu źródła deficytów funkcjonowania dziecka.

Link do rejestracji:

https://nipip.pl/bezplatny-webinar-fasd-perspektywa-psychologa-26-pazdziernika-godz-1700/

Zdjęcia

Powrót