Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  Vital-Med Sp. z o. o zaprasza do udziału w kursach
specjalistycznych w zakresie: Leczenia Ran dla Pielęgniarek - koszt 500 zł termin rozpoczęcia 19.01.2024
Ordynowanie Leków i Wypisywanie Recept Cz. I dla Pielęgniarek i Położnych - koszt 550 zł termin rozpoczęcia 26.01.2024 
Informujemy, ze członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce mogą ubiegać się • refundacje kosztu udziało w wybranej formie kształcenia podyplomowego zgodnie z Regulaminem refundacji

Zdjęcia

Powrót