Terminarz posiedzeń

  • Terminarz posiedzeń

Terminarz posiedzeń

TERMINARZ POSIEDZEŃ 2023r. 

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

23 luty 2023r. 

22 kwietnia 2023r. 

 28 czerwca 2023r.

14 września 2023r.

14 grudnia 2023r.

 

PREZYDIUM ORPiP

 

19 stycznia 2023r.

16 marca 2023r.

6 kwietnia 2023r.

11 maj 2023r.

6 czerwca 2023r.

13 lipca 2023r.

10 sierpnia 2023r. 

6 września 2023r.

12 października 2023r.

9 listopada 2023r.

29 grudnia 2023r.

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ 2022r.

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

17 luty 2022r.
7 kwietnia 2022r.
9 czerwca 2022r.
15 września 2022r.
15 grudnia 2022r.

PREZYDIUM ORPiP

18 stycznia 2022r.
10 luty 2022r.
17 marca 2022r.
28 kwietnia 2022r.
19 maj 2022r.
2 czerwca 2022r.
7 lipca 2022r.
4 sierpnia2022r.
2 września 2022r.
6 października 2022r.
3 listopada 2022r.
30 grudnia 2022r.

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ w 2021 r. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

4 lutego 2021r.
25 marca 2021r. 
17 czerwca 2021r. 
16 września 2021r. 
9 grudnia 2021r. 

 

Prezydium ORPiP

2 marca 2021 r. 
15 kwietnia 2021 r. 
13 maja 2021 r. 
10 czerwca 2021 r.
8 lipca 2021 r. 
10 sierpnia 2021 r.
9 września 2021 r. 
7 października 2021 r. 
6 listopada 2021 r. 
30 grudnia 2021 r. 

 

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ w 2020 r.

Wyszków

13.02.2020r. 9.00 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - Położne – SPZ ZOZ, Poradnie, p.o.z. miasto i powiat
17.02.2020r. 12.00 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - SPZZOZ – Oddział Neonatologiczny, Dział Pomocy Doraźnej
20.02.2020 12.30 Oddz. Kardiologii XVI - SPZ ZOZ – Oddział kardiologiczny
28.02.2020 12.00 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - SPZ ZOZ – Administracja, Przychodnie, Centralna Sterylizatornia, RCKKiK
20.02.2020 13.15 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - SPZ ZOZ – Oddz. Chirurgii i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
7.02.2020 7.30 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - SPZ ZOZ – Blok Operacyjny, OAiIT
12.02.2020 12.00 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - SPZ ZOZ – SOR, Izba Przyjęć, Oddział Dziecięcy
13.02.2020 11.00 Sala konferencyjna SPZ ZOZ w Wyszkowie XVI - SPZ ZOZ – Oddział Chorób Wewnętrznych 

Przasnysz

06.02.2020r. 14.00 Sala konferencyjna V p. SPZZOZ Przasnysz XIV - Miasto – pielęgniarki p.o.z., medycyna szkolna, PSSE, Jednostka Wojskowa, Zakłady Pracy Chronionej, CARITAS (XIV)
06.02.2020r. 14.30 Sala konferencyjna V p. SPZZOZ Przasnysz XIV-  Dom Pomocy Społecznej Świerczewo, Dom Pomocy Społecznej – Ruda, DPS Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
27.02.2020 13.00 Oddział chirurgii XIII - SPZ ZOZ – Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologii
12.02.2020 13.30 OIOM XIII - SPZ ZOZ – OIOM, Blok Operacyjny
05.02.2020 14.00 Sala konferencyjna I p. SPZZOZ  XIII - SPZ ZOZ – Administracja, Przychodnia Zdrowia, Przychodnie Specjalistyczne, Centralna Sterylizacja
05.02.2020 13.00 Oddz. chorób wewnętrznych XIII - SPZ ZOZ – Oddział Chorób Wewnętrznych
04.02.2020 8.00 SOR XIII - SPZ ZOZ – SOR, Izba Przyjęć, Dział Pomocy Doraźnej
31.01.2020 13.00 Oddział Rehabilitacji XIII - SPZ ZOZ – Oddział Psychiatryczny, Oddział Leczenia Uzależnień, Oddział Rehabilitacji
25.02.2020 13.00 Oddz. Położniczo - Ginekologiczny XIII - Położne – SPZ ZOZ Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Poradnia „K”, Oddział Neonatologii, Centralna Sterylizatornia
06.02.2020r.  13.00 Oddz. Dziecięcy XIII - SPZ ZOZ – Oddział Okulistyczny, Oddział Dziecięcy 
03.02.2020r. 14.30 Przychodnia Lek. ul. Odrodzenia 12 Jednorożec XV - Powiat przasnyski – pielęgniarki p.o.z., inne podmioty lecznicze na terenie powiatu

 

Ostrów maz.

18.02.2020 13.15 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter XI - Miasto pielęgniarki p.o.z., PSSE, Jednostka Wojskowa, Stacja Dializ
12.02.2020 13.15 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X – SPZ ZOZ Powiatowa Przychodnia Zdrowia, Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej, Sterylizatornia 
11.02.2020 14.00 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter XII - Powiat ostrowski (pielęgniarki p.o.z., medycyna szkolna, i inne)
12.02.2020 14.00 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X - Położne SPZ ZOZ, p.o.z. miasto i powiat, położne nie wykonujące zawodu – miasto i powiat
13.02.2020 13.15 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X - SPZ ZOZ – Oddział Chirurgii, Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddz. Urazowo – Ortopedyczny
13.02.2020 14.00 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X - SPZ ZOZ – Oddział Chorób Wewnętrznych
11.02.2020 13.15 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X- SPZ ZOZ – Oddział Kardiologii z OIOK
14.02.2020 14.00 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X - SPZ ZOZ – Blok Operacyjny i OIOM
17.02.2020 13.15 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X - SPZ ZOZ – Oddział Dziecięcy i Noworodkowy (pielęgniarki)
14.02.2020 13.15 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X - SPZ ZOZ – Izba Przyjęć, SOR, Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
17.02.2020 14.00 Sala im. prof. Śliwowskiego SPZZOZ niski parter X -SPZ ZOZ – Administracja, Centralne Laboratorium Analityczne, Poradnie Specjalistyczne, Pracownie

Maków Maz.

18.02.2020 14.00 Sala konferencyjna SPZOZ II - Miasto pielęgniarki p.o.z., medycyna szkolna, DPS, MOPR, NZOZ Caritas, PSSE, pielęgniarki nie wykonujące zawodu 
18.02.2020 14.30 Sala konferencyjna SPZOZ III - Powiat makowski (pielęgniarki p.o.z.) 
05.02.2020 13.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - SPOZ ZZ – Blok Operacyjny, OAiIT, SOR
20.02.2020 12.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - SPZOZ  ZZ – Oddział Dziecięcy, Centralna Sterylizacja, Administracja
25.02.2020 13.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - SPZOZ ZZ – Oddział Chirurgiczny, Oddział Ortopedyczny 
18.02.2020 13.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - SPZOZ ZZ – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, poradnie, RTG
20.02.2020 14.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - Położne zatrudnione w SPZOZ ZZ, p.o.z. miasto i powiat
20.02.2020 13.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - SPZOZ ZZ – Oddział Wewnętrzny, Oddział Rehabilitacji 
12.02.2020 11.00 Sala konferencyjna SPZOZ I - Oddział Nefrologii, Stacja Dializ

Ostrołęka

14.02.2020 18.00 Sala konferencyjna Nr 9 siedziba OIPiP Nr VII - Miasto pielęgniarki (p.o.z., medycyna szkolna, NFZ, PSSE, Żłobek, Dom Dziecka, Stacja Dializ)
14.02.2020 17.00 Sala konferencyjna Nr 9 siedziba OIPiP Nr IX - Powiat ostrołęcki – pielęgniarki zatrudnione w podstawowej opiece medycznej, medycynie szkolnej 
21.02.2020 13.30 Sala konferencyjna
DPS Ostrołęka Nr V - Miasto Ostrołęka DPS-y, NZOZ – y opieka długoterminowa, CARITAS, PCK, Stowarzyszenie OAZA, Areszt Śledczy
14.02.2020 17.30 Siedziba OIPiP p. Nr 7 Nr VIII – Położne z miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego 
25.02.2020 14.00 Pokój Pielęgniarki Koordynującej  Nr IV - MSS – Poradnie Specjalistyczne, RTG, Medycyna Pracy, OZZPiP
19.02.2020 13.00 Sala na Oddz. Onkologii Nr IV - MSS – ZDIUK, Pracownia Hemodynamiki, Oddział Onkologii 
29.01.2020 12.30 Sala szkoleń Oddz. Kardiologii MSS O-ka Nr IV  MSS – Odział Kardiologii, Oddział Chorób Płuc, Pracownia EKG
19.02.2020 12.00 Sala szkoleń Oddz. Chirurgii MSS O-ka Nr IV - MSS – Oddział Chirurgii Ogólnej 
20.02.2020 13.30 Pokój szkoleń Nr 223  Nr IV - MSS – Oddział Pediatryczny, Oddział Urazowo – Ortopedyczny
12.02.2020 11.15 Sala szkoleń Oddz. Psychiatryczny  Nr IV - MSS – Oddział Psychiatryczny, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, Ośrodek Leczenia Uzależnień 
20.02.2020 7.40 SOR Nr IV - MSS – SOR z Izbą Przyjęć, SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA
20.02.2020 11.00 Sala szkoleń oddz. Neurolog. MSS  Nr IV - MSS – Oddział Neurologiczny
24.02.2020 12.00 Sala szkoleń oddz. Neonatologiczny MSS Nr IV - MSS – Oddział Neonatologiczny (pielęgniarki)
12.02.2020 12.00 Sala szkoleń Oddz. Poł. – Gin.  MSS O-ka Nr IV - MSS – Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Izba Przyjęć Położniczo – Ginekologiczna, Poradnia „K”, Oddz. Neonatologii  – (położne zatrudnione w szpitalu)
12.02.2020 8.05 Punkt Pielęgniarski  Nr IV - MSS – Blok Operacyjny 
26.02.2020 8.00 Centralna Sterylizatornia Nr IV - MSS – Administracja, Statystyka Medyczna, Dział Organizacji i Nadzoru, Centralna Sterylizacja, RCKiK, Pracownia EKG, Dział Techniczny)
05.02.2020 14.00 Sala szkoleń Oddz. Obserw-zak. MSS O-ka Nr IV - MSS – Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
12.02.2020 13.00 Sala szkoleń Oddz. Ch. Wewn. MSS O-ka Nr IV - MSS – Oddział Chorób Wewnętrznych
29.01.2020 8.30 OAiIT  MSS O-ka Nr IV - MSS – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
14.02.2020 7.30 Sala szkoleń Oddz. Otolaryngologii  Nr IV - MSS – Oddział Otolaryngologii i Odział Urologii