Organy ORPiP

  • Organy ORPiP

Organy ORPiP

Organy ORPiP VIII kadencji

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodniczący - Janusz Grzegorczyk

Wiceprzewodnicząca - Renata Murach

Sekretarz – Grażyna Dudkowska

Skarbnik – Jadwiga Dudek

Członkowie Okręgowej Rady:

Michał Dumała

Katarzyna Granoszewska

Beata Grzegorczyk

Marzanna Janowska

Agata Kośnik

Ewa Marasek

Edyta Maleńka

Edyta Podgórska – Polak

Beata Mordwa – Skibniewska

Ewa Syrek

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Iwona Zajda

Członkowie:
Sławomir Bacławski

Arkadiusz Chojnowski

Ewa Jeznach

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca: Halina Bobińska

Członkowie:
Joanna Bedra

Alicja Gadomska

Bożena Kołakowska

Danuta Kwiatkowska

Małgorzata Malicka

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ


Jolanta Prusaczyk

Zastępcy:
Sabina Chorążewicz

Monika Gadomska

Beata Gołota

Agnieszka Wilczyńska

PEŁNOMOCNICY W REJONACH WYBORCZYCH

MAKÓW MAZOWIECKI
Halina Bobińska

OSTROŁĘKA
Grażyna Dudkowska
Beata Grzegorczyk

Elżbieta Rawa (w rejonie wyborczym DPS w Ostrołęce)

OSTRÓW MAZOWIECKA
Edyta Maleńka

PRZASNYSZ
Marzanna Janowska

WYSZKÓW
Edyta Podgórska - Polak

 

Komisje problemowe powołane przy ORPiP w Ostrołęce w VIII kadencji samorządu.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Przewodnicząca - Agnieszka Wilczyńska

Komisja ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia i zarządzania w pielęgniarstwie

Przewodnicząca - Bogusława Rentflejsz

Komisja ds. Położnych

Przewodnicząca – Ewa Marasek

Komisja ds. pielęgniarstw specjalistycznych

Przewodnicząca - Beata Grzegorczyk

Komisja ds. pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

Przewodnicząca - Jadwiga Dudek

Komisja ds. indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Przewodnicząca – Katarzyna Granoszewska

Komisja ds. Skarg i Wniosków

Przewodnicząca - Michał Dumała