Organy ORPiP

  • Organy ORPiP

Organy ORPiP

Organy ORPiP VII kadencji

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodniczący - mgr Janusz Grzegorczyk

Wiceprzewodnicząca - mgr Renata Murach

Sekretarz - mgr Agata Jakubowska

Skarbnik - Grażyna Dudkowska

Członkowie Okręgowej Rady:

Dudek Jadwiga
Dumała Michał

Grzegorczyk Beata
Jabłońska Elżbieta

Jasińska Barbara
Kluczek Iwona

Kulesza Iwona

Maleńka Edyta
Nienałtowska Jolanta
Sekuna Barbara


OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: mgr Sławomir Bacławski

Członkowie:
Kowalska Danuta
Suchenek Małgorzata

Zajda Iwona

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Przewodnicząca: mgr Halina Bobińska

Członkowie:
Bedra Joanna
Janowska Marzanna

Kołakowska Bożena

Marasek Ewa

Mordwa - Skibniewska Beata

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Agnieszka Wilczyńska

Zastępcy:
Idzikowska Grażyna
Gomółkiewicz Maria Grażyna

Czaplicka Ewa

Malż Bożena

PEŁNOMOCNICY W REJONACH WYBORCZYCH

MAKÓW MAZOWIECKI
Barbara Sekuna

OSTROŁĘKA
Grażyna Dudkowska
Beata Grzegorczyk

Elżbieta Rawa (w rejonie wyborczym DPS w Ostrołęce)

OSTRÓW MAZOWIECKA
Barbara Jasińska

PRZASNYSZ
Marzanna Janowska

WYSZKÓW
Iwona Kulesza

Skład osobowy komisji problemowych działającychprzy ORPiP w Ostrołęce w VII kadencji samorządu.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Przewodnicząca - Jolanta Nienałtowska

Członkowie - Agnieszka Wilczyńska

Małgorzata Stalmach

Beata Grzegorczyk

Wiesława Szabłowska

Komisja ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia i zarządzania w pielęgniarstwie

Przewodnicząca - Bogusława Rentflejsz

Członkowie - Renata Błędkowska

Jadwiga Dudek

Urszula Grochowska

Anna Marchewka

Beata Ścibich

Janusz Grzegorczyk

Komisja ds. Położnych

Przewodnicząca - Iwona Kulesza

Członkowie - Danuta Kowalska

Renata Murach

Bożena Liszewska

Elżbieta Jabłońska

Mirosława Dąbrowska

Joanna Wargacka

Komisja ds. pielęgniarstw specjalistycznych

Przewodnicząca - Beata Grzegorczyk

Członkowie - Agnieszka Wilczyńska

Grażyna Dudkowska

Beata Mordwa - Skibniewska

Edyta Maleńka

Krystyna Gocman

Marzanna Janowska

Komisja ds. pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

Przewodnicząca - Jadwiga Dudek

Członkowie - Małgorzata Suchenek

Anna Godlewska

Barbara Chrzanowska - Gągol

Ewa Marasek

Joanna Beszterda

Komisja ds. indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Przewodnicząca - Agata Jakubowska

Członkowie - Ewa Brzostek

Joanna Bedra

Komisja ds. Skarg i Wniosków

Przewodnicząca - Michał Dumała

Członkowie - Barbara Sekuna

Barbara Jasińska

Jolanta Nienałtowska

Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami i związkami zawodowym

Przewodnicząca - Edyta Wróblewska