*/

Orlen

W związku z eskalacją pandemii COVID-19 Grupa ORLEN aktywnie włącza się w działania rządu zmierzające do ochrony życia i zdrowia Polaków. Jako odpowiedzialna firma wychodzimy napzeciw potrzebom zdrowotnym lokalnej społeczności w Płocku i Ostrołęce, miastach gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Społek należących do Grupy ORLEN. Podejmując kolejne działania w walce z pandemią, wesprzemy proces pozyskania niezbędnej kadry medycznej, na potrzeby uruchomienia szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Nasze działania realizujemy we wspołpracy ze społką Energa oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, które jednocześnie będą pracodawcami kadry medycznej i pielęgniarskiej.

Aby chronic zdrowie i zycie mieszkańców Płocka, Ostrołęki i okolic, pilnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanych szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19. Chcemy pozyskać przede wszystkim osoby z wykształceniem medycznym idoświadczeniem zawodowym w placówkach systemu ochrony zdrowia. Do procesu rekrutacji chcielibyśmy zaprosić personel medyczny i pielęgniarski w tym m.in. lekarzy specjalistow anestezjologii i ntensywnej terapii, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy chorób zakaźnych, innych specjalizacji (m.in. interniści, pulmonolodzy, kardiolodzy, ratownictwo medyczne) lub bez specjalizacji pielęgniarek i pielęgniarzy, pielęgniarek i pielęgniazy w specjaIizacji w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, techników elektroradiologii, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszek i sanitariuszy, sekretarek medycznych i sekretarzy medycznych, salowych oraz kierowców w tym rowniez uprawnieniami do kierowania pojazdami uprawnionymi.

Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce w podjęciu szeroko rozumianych działań komunikacyjnych obejmujących m.in. dystrybucję informacji za pośrednictwem newslettera, maila lub poprzez sms, zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) oraz przekazanie informacji wśród podmiotow bezpośrednio współpracujących z okręgową izbą Pielęgniarek i Połoznych w Ostrołęce. Powyższe działania miałyby na celu dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych kandydatów, mogących podjąć pracę w szpitalach tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Wszelkie informacje dot. rekrutacji znajdują się na stronie szpitalrekrutacja.orlen.pl, popzez którą odbywa się nabór kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy.

Z poważaniem, Wioletta Kandziak Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr

APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO DO PIELĘGNIAREK

Szanowny Panie Przewodniczący,

obecna sytuacja, związana z eskalacją epidemii wirusa SARS-CoV-2, stanowi ogromne wyzwanie dla służby zdrowia w naszym województwie i całym kraju. Dzięki współpracy wielu podmiotów – służb wojewody, dyrektorów szpitali, samorządów i przede wszystkim personelu medycznego, który jest na pierwszej linii walki z koronawirusem – wiąż udaje się nam pokonywać trudności. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, dlatego przygotowujemy kolejny szpital tymczasowy w Warszawie.

W związku w powyższymi planami zwracam się do Pana Przewodniczącego o przekazanie Członkom Izby prośby o zgłaszanie się do pracy w tym szpitalu oraz w innych placówkach zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19. Proszę o przesłanie zgłoszeń na adres: ochotnicy@mazowieckie.pl. Tą drogą można też kierować pytania dotyczące delegowania do pracy przy przeciwdziałaniu epidemii. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewózkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zgloszenia-kadry-medycznej.

Pragnę poinformować, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie dąży do wzmacnianai służby zdrowia. Zostały przygotowane zmiany ustawowe, które zapewnią jeszcze korzystniejsze warunku wynagrodzenia dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników, diagnostów laboratoryjnych i opiekunów, zajmujących się walką z COVID-19. Zwiększone zostały także nakłady z budżetu państwa na finansowanie służby zdrowia i liczba dostępnych dla studentów miejsc na specjalizacjach.

Chciałbym też zapewnić, że mam świadomość skali Państwa zaangażowania w walkę z epidemią. Skuteczność działania służby zdrowia w tej szczególnej sytuacji zawdzięczamy przede wszystkim pracownikom medycznym, wykonującym swoje codzienne obowiązki z bezprzykładnym poświęceniem. Działając w sytuacji wyższej konieczności, pozwalam sobie jednak wyrazić nadzieję na pozytywną reakcję Członków Izby na moją prośbę.

Z poważaniem Konstanty Radziwiłł

Kształcenie
podyplomowe

Więcej

Praktyki

Więcej

Pomoc
socjalna

Więcej

Ośrodek
Informacyjno-Edukacyjny

Więcej

Wnioski i formularze
do pobrania

Więcej

Opinie i zalecenia
konsultantów

Więcej

Aktualności

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Ostrołęka, ul. Fieldorfa "Nila" 15/7

Tel. (29) 760 44 36

E-mail:

Biuro OIPiP: pn.-pt. 8.00-16.00

Biblioteka jest czynna w godzinach pracy biura OIPiP.