APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO DO PIELĘGNIAREK

Szanowny Panie Przewodniczący,

obecna sytuacja, związana z eskalacją epidemii wirusa SARS-CoV-2, stanowi ogromne wyzwanie dla służby zdrowia w naszym województwie i całym kraju. Dzięki współpracy wielu podmiotów – służb wojewody, dyrektorów szpitali, samorządów i przede wszystkim personelu medycznego, który jest na pierwszej linii walki z koronawirusem – wiąż udaje się nam pokonywać trudności. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, dlatego przygotowujemy kolejny szpital tymczasowy w Warszawie.

W związku w powyższymi planami zwracam się do Pana Przewodniczącego o przekazanie Członkom Izby prośby o zgłaszanie się do pracy w tym szpitalu oraz w innych placówkach zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19. Proszę o przesłanie zgłoszeń na adres: ochotnicy@mazowieckie.pl. Tą drogą można też kierować pytania dotyczące delegowania do pracy przy przeciwdziałaniu epidemii. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewózkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zgloszenia-kadry-medycznej.

Pragnę poinformować, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie dąży do wzmacnianai służby zdrowia. Zostały przygotowane zmiany ustawowe, które zapewnią jeszcze korzystniejsze warunku wynagrodzenia dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników, diagnostów laboratoryjnych i opiekunów, zajmujących się walką z COVID-19. Zwiększone zostały także nakłady z budżetu państwa na finansowanie służby zdrowia i liczba dostępnych dla studentów miejsc na specjalizacjach.

Chciałbym też zapewnić, że mam świadomość skali Państwa zaangażowania w walkę z epidemią. Skuteczność działania służby zdrowia w tej szczególnej sytuacji zawdzięczamy przede wszystkim pracownikom medycznym, wykonującym swoje codzienne obowiązki z bezprzykładnym poświęceniem. Działając w sytuacji wyższej konieczności, pozwalam sobie jednak wyrazić nadzieję na pozytywną reakcję Członków Izby na moją prośbę.

Z poważaniem Konstanty Radziwiłł

Kształcenie
podyplomowe

Więcej

Praktyki

Więcej

Pomoc
socjalna

Więcej

Ośrodek
Informacyjno-Edukacyjny

Więcej

Wnioski i formularze
do pobrania

Więcej

Opinie i zalecenia
konsultantów

Więcej

Aktualności

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Ostrołęka, ul. Fieldorfa "Nila" 15/7

Tel. (29) 760 44 36

E-mail:

Biuro OIPiP: pn.-pt. 8.00-16.00

Biblioteka jest czynna w godzinach pracy biura OIPiP.