Międzynarodowy dzień pielęgniarki i dnia położnej

  • Międzynarodowy dzień pielęgniarki i dnia położnej

Międzynarodowy dzień pielęgniarki i dnia położnej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Z A P R A S Z A

Panie Pielęgniarki, Panów Pielęgniarzy i Panie Położne

na uroczystość związaną z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2022r. o godz. 11.00 w Auli Dużej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej przy ul. Korczaka 73 w Ostrołęce Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Ostrołęka - Łukasz Kulik

Program uroczystości:

11.30 - wystąpienie Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

12.10 - wręczenie odznaczeń 

12.50 - wystąpienia Gości

13.20 - wykład okolicznościowy mgr Mariola Łodzińska - Wiceprezes NRPiP - "Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata" 

13.50 - występ artystyczny - Czerwony Tulipan

14.30 - zakończenie konferencji oraz poczęstunek

 

Zapisy w biurze Okręgowej Izby tel. 29 760 44 36

Okręgowa Izba pokrywa koszty dojazdu komunikacją zbiorową

Zdjęcia

Do pobrania
Powrót