Praktyka pielęgniarki i położnej w świetle obowiązując...

  • Praktyka pielęgniarki i położnej w świetle obowiązując...

Praktyka pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Praktyka pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych która odbędzie się dn. 14 października 2022r. w Auli Małej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 

ul. Korczaka 73 

Początek konferencji godz. 12.30

Zakres tematyczny:

  1. Ochrona prawna pielęgniarki i położnej w sytuacjach naruszenia jej dóbr osobistych.
  2. Skarga pacjenta: od placówki medycznej do sali sądowej.
  3. RODO w praktyce pielęgniarki i położnej.
  4. Wynagrodzenia pielęgniarek/położnych w świetle zapisów ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

Wykład poprowadzi mec. Paweł Strzelec - wykładowca akademicki,

radca prawny po aplikacji prokuratorskiej,

od lat prowadzący szkolenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej, 

karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego.

Po części wykładowej zapraszamy na spotkanie integracyjne 

Szczegółowych informacji nt. konferencji udziela biuro OIPiP 29 7604436

Zgłoszenia telefoniczne lub e-mailowe (oipip_ostroleka@op.pl) przyjmujemy do dnia 7 października 2022r. 

Udział w konferencji jest bezpłatny

Patronat nad konferencją objęła Firma INTERUBEZPIECZENIA

Zdjęcia

Powrót