Życzenia z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dn...

  • Aktualności
  • Życzenia z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dn...

Życzenia z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze

Dzień Położnej 8 maja oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 12 maja są dla naszego środowiska pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych dniami uroczystymi i wyjątkowymi. Poświęcone są bowiem tym, którzy swoją pracą, zaangażowaniem czynią dobro dla drugiego człowieka.

Współczesną pielęgniarkę, pielęgniarza, położną cechuje profesjonalizm zawodowy, umiejętność podejmowania decyzji oraz najwyższe kompetencje, nie tylko merytoryczne, ale również etyczne. Rola naszych zawodów we współczesnym systemie ochrony zdrowia jest nie do przecenienia.

To Wy Koleżanki i Koledzy będący bezpośrednio zaangażowani w działania ratujące zdrowie i życie ludzkie, nierzadko narażając własne, ponosicie największą odpowiedzialność.

Wyjątkowa misja, którą pełnimy, mobilizuje nas do działania w najtrudniejszych, ekstremalnych warunkach, które przed nami stawia współczesny świat.

Pragnę wyrazić ogromne uznanie za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną pracę. Na szacunek zasługuje niezawodność, z jaką sprawujecie Państwo opiekę nad pacjentami, wykazując się profesjonalizmem, a także empatią.

Dziękuję Wam za poniesiony trud i wysiłek. Niech ta codzienna i odpowiedzialna praca z chorym człowiekiem niesie ze sobą uznanie ze strony pacjentów i całego społeczeństwa.

Z okazji Świąt zawodowych w imieniu własnym oraz członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce, życzę Wam Koleżanki i Koledzy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, dużo zdrowia, sił, a także wytrwałości w pokonywaniu trudności dnia codziennego.

Z wyrazami szacunku i uznania

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Janusz Grzegorczyk

Zdjęcia

Powrót