Nabór na kursy specjalistyczne

  • Nabór na kursy specjalistyczne

Nabór na kursy specjalistyczne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce informuje, że ogłasza nabór na kursy specjalistyczne realizowane w drugim półroczu 2022 r.

Lista kursów:

  1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - termin 22.09.2022 r. - 26.11.2022 r.
  2. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek - termin 01.10.2022 r. - 10.12.2022 r. 

Zapisy na kształcenie w Systemie Monitorowania Kształcenia. Bliższych informacji udziela biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.

Zdjęcia

Powrót