Solidarni z Ukrainą

  • Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Koleżanki i Koledzy, pielęgniarki i położne, bracia Ukraińcy, jesteśmy z Wami. Nie znajdujemy słów, by wyrazić to, co czujemy, gdy docierają do nas informacje o ataku na Wasz niepodległy i suwerenny Naród. Jako medycy zgłaszamy gotowość niesienia pomocy. Polska może stać się dla Was nowym, miejmy nadzieję, tymczasowym domem. Nie będziecie tu sami.

Kontakt do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: ukraina@nipip.pl

Шановні сестри медичні та акушери, брати та сестри українці, ми з Вами! Ми не знаходимо слів, щоб висловити те, що ми відчуваємо, коли отримуємо інформацію про напад на Вашу Незалежну і Суверенну Державу. Ми як медичні працівники готові Вам допомогти. Польща може стати для Вас новою, сподіваємося тимчасовою домівкою. Ви не будете тут самотні.

Наш контакт до Вищої палати медичних сестер і акушерів: ukraina@nipip.pl

Zdjęcia

Powrót