Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Witamy


Serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.


 

Znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji, kursów, szkoleń oraz działalności OIPiP w Ostrołęce.

 

 

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z pismem skierowanym do samorządu zawodowego przez Porozumienie Zawodów Medycznych zrzeszających przedstawicieli dziewięciu ogólnopolskich związków zawodowych, w pełni solidaryzuje się z postulatami przedstawicieli wszystkich grup pracowników reprezentujących zawody medyczne w działaniach podejmowanych w celu uporządkowania systemu ochrony zdrowia, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Bez znaczącego zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia nie można liczyć na poprawę warunków pracy i płacy pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Uważamy, iż najpilniejszą potrzebą jest opracowanie przejrzystego systemu wynagrodzeń oraz form zatrudnienia dla wszystkich zawodów medycznych na poziomie zachęcającym do podejmowania i wykonywania zawodów w Polsce. Jest to potrzeba chwili, gdyż bez dobrze wyszkolonej, doświadczonej, pracującej w bezpiecznych dla pacjenta i personelu warunkach kadry medycznej niemożliwe będzie zapewnienie profesjonalnej Opieki społeczeństwu.

Z uwagi jednak na podpisane w dniu 23-09-2015r. Porozumienie z Ministerstwem Zdrowia, które określiło zasady etapowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma możliwości wzięcia czynnego udziału w planowanej manifestacji. 

Zapraszamy do podpisywania recepty (apelu) kierowanej do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne: www.ostatnidyzur.pl.