Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.

 

Znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji, kursów, szkoleń oraz działalności OIPiP w Ostrołęce.

 

 

"...Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. ...bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym..."
                                                                                                                    Św. Jan Paweł II

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Położne, Pielęgniarze,
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w imieniu własnym oraz członków Okręgowej Rady pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Kieruję pod Państwa adresem słowa najwyższego uznania, za trudną pracę, za dbałość o jakość wykonywania zawodu, za to że znajdujecie czas i siły na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Wyrażam słowa podziękowania za Wasz profesjonalizm zawodowy i wrażliwość na drugiego człowieka, za to, że wykonujecie swoją pracę z pełnym zaangażowaniem, z potrzeby serca, z troski o drugiego człowieka.

Życzę, aby każdy dzień był piękny, świąteczny i wyjątkowy, abyście nareszcie mogli czerpać radość i satysfakcję z pracy zawodowej, będącej gwarantem pomyślności w życiu  osobistym. Jako wyraz uznania proszę o przyjęcie słów wiersza nieznanego autora...

Wiosenny kwiat w twej dłoni

niech zakwitnie,
błysk w sercu promiennie zaświeci,
radość da moc i potęgę
w codziennej pracy i znoju,
by poprzez życie iść coraz piękniej,
by w ręku nieść dar miłości i pokoju.
Tak bliska, że zwana Siostrą.

Pielęgniarko, niech błogosławione będą Twe dłonie
dające opiekę i pomoc,
niech nie braknie w nich daru dobroci,
który rozdzielasz hojnie wśród ludzi.
I Tobie Położnej życzę...
Tobie, która stoisz u początków

ludzkiego życia,
uśmiechem kojąc matczyny ból
pomagasz małym ludziom
ujrzeć światło słońca,
niech radosne Twe dłonie,
będą błogosławione.

Z przyjaźnią Iwona Kluczek