Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i ...

  • Aktualności
  • Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i ...

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

W dniu 14 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w Auli Dużej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73 odbyła się konferencja związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, na którą oprócz pielęgniarek i położnych licznie przybyli zaproszeni goście:

Pan Marcin Grabowski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki - Honorowy Patron uroczystości.

Pani Elżbieta Mierzejewska - Nicewicz - Wiceprezydent Miasta Ostrołęki

Pan dr n. med. Andrzej Tytuła - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Pani Magdalena Kielewicz - Kaczyńska - Kierownik Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego

Pan Mariusz Popielarz - Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Pan Jerzy Bauer - Starosta powiatu ostrowskiego

Pani Kinga Jeznach - Inspektor ds. Zdrowia w Przasnyszu reprezentującą starostwo powiatowe w Przasnyszu

Pani Anna Dudzińska - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Pani Mirosława Olejniczak - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

Pani Joanna Wierzbicka - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

Pani Bernarda Machniak - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego

Pani Grażyna Mikołajczuk - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego

Dyrektorzy Szpitali:

- w Ostrołęce - Pan Paweł Rafał Natkowski reprezentujący również Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Pan Mariusz Kozicki - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych MSS w Ostrołęce

- w Ostrowi Mazowieckiej - Pan Artur Wnuk

- w Wyszkowie - Pan Tomasz Boroński

- w Przasnysz - Pan Zbigniew Makowski 

Panią Urszula Maćkowska - Z-ca Dyrektora SPZZOZ w Przasnyszu

Pani dr Maria Kapuśniak - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekarskiego o/Ostrołęka

Pan Mirosław Dąbkowski - Dyrektor SP ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" 

ksiądz Dariusz Izbicki - kapelan Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce 

Pani Bogusława Rentflejsz - Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

Pani Urszula Grochowska - Pielęgniarka Naczelna z Makowa Mazowieckiego

Pani Danuta Jabłonka - Pielęgniarka Naczelna z Ostrowi Mazowieckiej

Pani Iza Groszkowska - Pielęgniarka Naczelna z Wyszkowa

Pani Marzanna Janowska - p.o. Pielęgniarki Naczelnej SPZZOZ w Przasnyszu

Pani Elżbieta Gniazdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce 

Pani Elżbieta Karwowska - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce

Pani dr Łucja Lisiecka profesor WSAP - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Pan dr inż. Piotr Ponichtera - Prorektor ds. studenckich Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Pani dr Bożena Piechowicz - Rektor Akademii Nauk Stosowanych MAZOVIA w Siedlcach

Pani Anna Bednarczyk - Kierownik Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych MAZOVIA 

Pani dr Dorota Czyż - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce 

Pani Anna Szumowska - Juziuk - Radca Prawny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Przedstawiciele INTER UBEZPIECZEŃ Polska:

Pani Dyrektor Oddziału Warszawa Katarzyna Ładno 

Pan Piotr Parzych


Uroczystość była okazją do docenienia pracy pielęgniarek i położnych i uhonorowania szczególnie zasłużonych. W swoim wystąpieniu Przewodniczący ORPiP Janusz Grzegorczyk podziękował przybyłym za tak liczną obecność na uroczystości oraz skierował słowa uznania za dbałość o jakość wykonywania zawodu, za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną, ciężką pracę.

Przybyli na uroczystość goście skierowali wiele ciepłych słów do pielęgniarek i położnych, wyrażając wdzięczność za wkład w ochronę zdrowia społeczności lokalnej.

Podczas uroczystości uhonorowano osoby, które swoją postawą i pracą zasłużyli na szczególne wyróżnienia.


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce Uchwałą Nr 214/15/VI z dnia 28 marca 2015 r. ustanowiła honorowe wyróżnienie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Ostrołęce "FLORENCJA". 

Ideą wyróżnienia jest okazanie wdzięczności osobom spoza samorządu zawodowego, którzy poprzez swoja pracę zawodową i społeczną:

• wspierają działania samorządu

• wpływają na poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych

• dzięki swojej postawie wobec pielęgniarek i położnych cieszą się uznaniem i szacunkiem środowiska

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wyróżnieniem samorządu zawodowego "FLORENCJA" postanowiła uhonorować osoby:

Panią dr Marię Kapuśniak

Panią Annę Szumowską - Juziuk 

i kapelana księdza Dariusza Izbickiego

 

Honorowym wyróżnieniem "Kryształowy czepek" wyróżniono:

1. Danutę Jabłonka - pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej

2. Bogusławę Rentflejsz - pielęgniarkę z Ostrołęki

3. Danutę Wiśniewską - pielęgniarkę z Wyszkowa

4. Teresę Podsadny - pielęgniarkę z Ostrołęki


Wyróżnienie "Kryształowy czepek" ustanowiła Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce uchwałą Nr 148/14/VI z dnia 1 lutego 2014r. 

Wyróżnienie przyznawane jest jeden raz w roku i wręczane w trakcie obchodów naszych zawodowych świąt.

Ministra Zdrowia Pani Izabela Leszczyna na wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce nadała Odznakę Honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" Paniom Pielęgniarkom, Panom Pielęgniarzom i Paniom Położnym. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób pracujących na rzecz ochrony zdrowia w uznaniu ich osiągnięć w zakresie: 

- poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych

- profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej

- ochrony zdrowia ludności,

- nienagannej pracy w resorcie zdrowia

 

Podczas uroczystości uhonorowano:

1. Renatę Błoch - położną z Ostrowi Mazowieckiej

2. Iwonę Borową - pielęgniarkę z Przasnysza

3. Grażynę Budziszewską- pielęgniarkę z Makowa Mazowieckiego

4. Wiesławę Ceckowską - pielęgniarkę z Przasnysza

5. Joannę Dawid - pielęgniarkę z Ostrołęki

6. Andrzeja Dąbrowskiego - pielęgniarza z Wyszkowa

7. Barbarę Dymerską - pielęgniarkę z Ostrołęki 

8. Danutę Frankowską - pielęgniarkę z Ostrołęki

9. Joannę Garwarską - pielęgniarkę z Przasnysza

10. Izę Groszkowską - pielęgniarkę z Wyszkowa

11. Mariannę Teresę Jasionek - pielęgniarkę z Ostrołęki

12. Ewę Klimaszewską - pielęgniarkę z Ostrołęki

13. Krystynę Tyszkę - pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej

14. Danutę Kwiatkowską - pielęgniarkę z Ostrołęki

15. Agnieszkę Machczyńską - położną z Ostrołęki

16. Ewę Maluchnik - pielęgniarkę z Ostrołęki

17. Beatę Mierzejewską - pielęgniarkę z Ostrołęki

18. Alinę Mrozek - pielęgniarkę z Ostrołęki

19. Bożenę Niegowską - pielęgniarkę z Kadzidła

20. Zbigniewa Nieliwodzkiego - pielęgniarza z Ostrołęki

21. Annę Orłowską - pielęgniarkę z Ostrołęki 

22. Jadwigę Otłowską - pielęgniarkę z Makowa Mazowieckiego

23. Wiesławę Pawłowską - pielęgniarkę z Ostrołęki

24. Mariannę Perzan - pielęgniarkę z Ostrołęki

25. Aldonę Piątak - pielęgniarkę z Ostrołęki

26. Zofię Płaczkiewicz - pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej

27. Annę Przytułę - pielęgniarkę z Ostrołęki

28. Beatę Sikora - pielęgniarkę z Ostrołęki

29. Barbarę Słowicką - położną z Wyszkowa

30. Jolantę Staśkiewicz - pielęgniarkę z Ostrołęki

31. Małgorzatę Strózik - pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej

32. Małgorzatę Szewczak - położną z Przasnysza

33. Jolantę Urbanik - pielęgniarkę z Ostrołęki

34. Barbarę Zajączkowską - pielęgniarkę z Ostrołęki 


Praca na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych oraz ochrony zdrowia została doceniona również przez władze samorządowe naszego województwa. 

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia" Pana Janusza Grzegorczyka i Panią Renatę Murach.


Marszałek Województwa Mazowieckiego w uznaniu osiągnięć i zasług w ochronie zdrowia na terenie Województwa Mazowieckiego uhonorował dyplomem uznania Panie Pielęgniarki, Panów Pielęgniarzy i Panie Położne z rejonu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce: 

1. Danutę Kamińską - pielęgniarkę z Ostrołęki

2. Wiesławę Kupis - położną z Ostrołęki

3. Justynę Brzuzy - Ciemerych - pielęgniarkę z Ostrołęki

4. Barbarę Nicewicz - pielęgniarkę z Ostrołęki

5. Agnieszkę Prusaczyk - pielęgniarkę z Ostrołęki 

6. Celinę Pokora - pielęgniarkę z Ostrołęki

7. Marzenę Kowalską - pielęgniarkę z Ostrołęki

8. Alicję Galik - pielęgniarkę z Makowa Mazowieckiego 

9. Agnieszkę Sokołowską - pielęgniarkę z Makowa Mazowieckiego

10. Ewę Jaroszewską - pielęgniarkę z Makowa Mazowieckiego

11. Danuta Nurczyk - pielęgniarkę z Ostrołęki

12. Elżbietę Laskowską - Bałdyga - pielęgniarkę z Ostrołęki

13. Urszulę Klimczak - położną z Ostrołęki

14. Michała Dumałę - pielęgniarza z Ostrołęki 

15. Małgorzatę Kulczyk - pielęgniarkę z Ostrołęki

16. Marię Zyśk - pielęgniarkę z Ostrołęki

17. Lidię Wilk - pielęgniarkę z Ostrołęki

18. Jolantę Ponikiewską - pielęgniarkę z Ostrołęki

19. Małgorzatę Woźniak - pielęgniarkę z Przasnysza

20. Agnieszkę Samsel - pielęgniarkę z Ostrołęki

21. Sylwię Annę Palasek - pielęgniarkę z Wyszkowa

22. Wiesławę Marzoch - pielęgniarkę z Wyszkowa

23. Edytę Maleńką - pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej

24. Barbarę Jasińską - pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej

25. Agnieszkę Nasiadka - pielęgniarkę z Wyszkowa

26. Barbarę Gałązkę - pielęgniarkę z Wyszkowa 

27. Zofię Rojek - pielęgniarkę z Wyszkowa

28. Katarzynę Granoszewską - pielęgniarkę z Przasnysza

29. Wiesławę Furman - pielęgniarkę z Kadzidła

30. Elżbietę Milewską - pielęgniarkę z Ostrołęki

31. Justynę Prusaczyk - położną z Ostrołęki

32. Jolantę Lewandowską - pielęgniarkę z Ostrołęki

33. Ewę Marasek - położną / pielęgniarkę z Ostrowi Mazowieckiej


Dyplom uznania to wyraz podziękowania za profesjonalizm i pełną poświęcenia pracę pielęgniarek i położnych na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Wykład okolicznościowy pt. "Stanisława Leszczyńska - postać wybitnej polskiej położnej", wygłosiła Pani Mirosława Olejniczak Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, która na zakończenie przekazała w darze od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi obraz sł. Bożej położnej Stanisławy Leszczyńskiej.

Na zakończenie sesji tematycznej Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Andrzej Tytuła wystąpił z wykładem pt. "Licencjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej oraz punkty edukacyjne".

Uroczystość prowadził Pan Wojciech Dudkowski, który również przeniósł uczestników w świat muzyki country. Uroczystość uświetnił występ Pani Agaty Mieszały pielęgniarki ostrołęckiego szpitala z akompaniamentem Tadeusza Kowalewskiego w mini recitalu "Jakby nie miało być..." 


Uroczystość sponsorowały Firmy:

CONVATEC 

Inter Ubezpieczenia 

oraz 

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import-Eksport Józef Bałdyga

Poczęstunek przygotowała Sala Bankietowa "Elba" Barbara Niewiarowska

Zdjęcia

Powrót