Informacja dla pielęgniarek i położnych dotycząca kwesti...

  • Informacja dla pielęgniarek i położnych dotycząca kwestii automatycznego uznania tytułów licencjata pielęgniarstwa i położnictwa w krajach Unii Europejskiej

Informacja dla pielęgniarek i położnych dotycząca kwestii automatycznego uznania tytułów licencjata pielęgniarstwa i położnictwa w krajach Unii Europejskiej

Informacja dla pielęgniarek i położnych dotycząca kwestii automatycznego uznania tytułów licencjata pielęgniarstwa i położnictwa w krajach Unii Europejskiej

Rozpoczęte w kwietniu 2006 r. działania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, w tym Departamentu Pielęgniarek i Położnych z kompetentnymi służbami Komisji Europejskiej, dotyczące ostatecznego zakończenia procedury notyfikacji załączników 5.2.2 i 5.5.2 do dyrektywy 2005/36/WE, dotyczącej wpisania do nich tytułów licencjata pielęgniarstwa i położnictwa mają szansę na pomyślne zakończenie.

W dniu 27.03.2008 r. przedstawiciel Komisji Europejskiej przesłał do Ministerstwa Zdrowia, na ręce Pana Marka Twardowskiego, Podsekretarza Stanu, pismo, znak: MARKT/D4/KM/AB/rhD (2008)3957, zawierające m. in. informację - dotyczącą tytułów licencjata, o następującym brzmieniu:

"(...) pragnę uprzejmie poinformować, iż przedłużająca się procedura publikacji tytułów licencjata pielęgniarstwa oraz licencjata położnictwa spowodowana była pewnymi problemami natury technicznej, co do formy tej publikacji. Jest to jedynie wewnętrzna sprawa proceduralna Komisji, która została już wyjaśniona. Tym samym pragnę zapewnić, że Komisja dołoży starań, aby zakończyć publikację, tak szybko jak to możliwe."

Pismo podpisał: Jurgen Holmquist, Dyrektor Generalny DG Markt, oraz Thierry Stoll, zastępca dyrektora.
z-ca Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska