Studiuj pielęgniarstwo

Studiuj pielęgniarstwo

Chcesz służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu? Wybierz pielęgniarstwo.

Po ukończeniu pielęgniarstwa

✓ Otrzymasz dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do ubiegania się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

✓ Możesz być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. 

✓ Możesz świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego, żłobkach i domach pomocy społecznej.

✓ Nie będziesz mieć problemów z zatrudnieniem.

✓ Zostaniesz specjalistą w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.


Zalety studiów pielęgniarskich

✓ Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik wesprze Ciebie w sfinansowaniu kosztów zakwaterowania w akademiku w Siedlcach na pierwszym roku studiów.

✓ Uczelnia zapewni Tobie miejsce w akademiku.

✓ Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmie starania, aby kolejne lata studiów odbywały się w Ostrołęce.

✓ Praktyki studenckie zrealizujesz w Ostrołęce i rejonie Ostrołęki.


2 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik podpisał w Warszawie, wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach dr hab. Tamara Zacharuk, Marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbietą Lanc, list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz ułatwienia zdobycia zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach u Konarskiego 2 08-110 Siedlce Dział Organizacji Studiow, pokoj 4 tel +48 25 643 19 21 +48 643 1924 email rekrutacja@uphedu.pl.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz pelną listę wymaganych dokumentów znajdziesz na www.rekrutacja uph.edu.pl.

Zdjęcia

Powrót