Życzenia Wojewody Mazowieckiego dla pielęgniarek i położ...

  • Życzenia Wojewody Mazowieckiego dla pielęgniarek i położ...

Życzenia Wojewody Mazowieckiego dla pielęgniarek i położnych Ostrołęka

Szanowny Panie Przewodniczący

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej składam na Pani ręce najszczersze gratulacje dla wszystkich osób wykonujących te zawody w regionie ostrołęckim. 

Szanowni Państwo! 
Święto to jest okazją do podkreślenia jakże istotnej roli, jaką odgrywają Państwo w procesie diagnostyki, terapii, pielęgnacji i opieki nad pacjentami. Jego powodzenie w znacznym stopniu zależy od Państwa wysokich kwalifikacji, wkładu pracy i zaangażowania w wykonywane obowiązki. Traktując je jak misję, każdego dnia dają Państwo przykłady osobistego poświęcenia. Wyrażam najwyższy szacunek dla Państwa profesjonalizmu i oddania pacjentom. 

Życzę Państwu, aby obowiązki zawodowe przyniosły poczucie spełnienia i satysfakcję w każdym wymiarze. Proszę także przyjąć życzenia spełnienia nadziei i urzeczywistnienia zamierzeń w życiu osobistym. 

Z poważaniem K. Radziwiłł

Zdjęcia

Do pobrania
Powrót