Oferta pracy dla dyspozytorów

  • Oferta pracy dla dyspozytorów

Oferta pracy dla dyspozytorów

Szanowny Panie Przewodniczący,

od 1 stycznia 2021 r. dyspozytornie medyczne staną się komórkami organizacyjnymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na Mazowszu - zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisami przejściowymi od stycznia do marca 2021 r. planuje się utrzymanie pięciu dyspozytorni w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Radomiu, Siedlcach. Natomiast od kwietnia 202I r. mają działać trzy dyspozytornie w wyżej wymienionych miejscach. Będę one funkcjonowały w strukturze Wydziału Zdrowia Urzędu.
Zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą o rozpowszechnienie wśród członków Izby mojej prośby o zgłaszanie się do pracy w dyspozytorniach.

Poszukujemy:

w Warszawie - głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego i dyspozytora medycznego,
w Radomiu - dyspozytora medycznego,
w Siedlcach - administratora wojewódzkiego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na stanowiska te można się zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: https://dyspozytor-medyczny.pl i opublikowaliśmy tam informacje o wymaganiach stawianych kandydatom i formularz aplikacyjny. ogłoszenia o naborze zamieściliśmy
tez na stronie internetowej Urzędu pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenia-o-prace.
Mam nadzieję, ze oferta ta zostanie przyjęta przez Państwa z zainteresowaniem jako okazja do dalszego rozwoju zawodowego. Wierzę że docenią Państwo także inne atuty posady w instytucji administracji rządowej, w tym stabilność organizacji i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Z Pozdrowieniem

K. Radziwiłł

Zdjęcia

Powrót