Orlen

  • Orlen

Orlen

W związku z eskalacją pandemii COVID-19 Grupa ORLEN aktywnie włącza się w działania rządu zmierzające do ochrony życia i zdrowia Polaków. Jako odpowiedzialna firma wychodzimy na przeciw potrzebom zdrowotnym lokalnej społeczności w Płocku i Ostrołęce, miastach gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Spółek należących do Grupy ORLEN. Podejmując kolejne działania w walce z pandemią, wesprzemy proces pozyskania niezbędnej kadry medycznej, na potrzeby uruchomienia szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Nasze działania realizujemy we współpracy ze spółką Energa oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, które jednocześnie będą pracodawcami kadry medycznej i pielęgniarskiej.


Aby chronić zdrowie i życie mieszkańców Płocka, Ostrołęki i okolic, pilnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanych szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19. Chcemy pozyskać przede wszystkim osoby z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w placówkach systemu ochrony zdrowia. Do procesu rekrutacji chcielibyśmy zaprosić personel medyczny i pielęgniarski w tym m.in. lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy chorób zakaźnych, innych specjalizacji (m.in. interniści, pulmonolodzy, kardiolodzy, ratownictwo medyczne) lub bez specjalizacji pielęgniarek i pielęgniarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy w specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, techników elektroradiologii, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszek i sanitariuszy, sekretarek medycznych i sekretarzy medycznych, salowych oraz kierowców w tym również uprawnieniami do kierowania pojazdami uprawnionymi.


Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce w podjęciu szeroko rozumianych działań komunikacyjnych obejmujących m.in. dystrybucję informacji za pośrednictwem newslettera, maila lub poprzez sms, zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) oraz przekazanie informacji wśród podmiotów bezpośrednio współpracujących z okręgową izbą Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce. Powyższe działania miałyby na celu dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych kandydatów, mogących podjąć pracę w szpitalach tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Wszelkie informacje dot. rekrutacji znajdują się na stronie szpitalrekrutacja.orlen.pl, poprzez którą odbywa się nabór kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy.


Z poważaniem,

Wioletta Kandziak Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr

Powrót