Webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgn...

  • Webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgn...

Webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS

Zaproszenie na webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS, który odbędzie się z udziałem Pani Alicji Szewczyk - Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Elizy Kuny - adwokata, 12 kwietnia 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl 

  Partner merytoryczny webinaru: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

 Partner honorowy: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

 Partner programu edukacyjnego: Boehringer Ingelheim

 

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/3

Zdjęcia

Powrót