Protest pracowników ochrony zdrowia. Wyjazd z Ostrołęki

 • Protest pracowników ochrony zdrowia. Wyjazd z Ostrołęki

Protest pracowników ochrony zdrowia. Wyjazd z Ostrołęki

W sobotę 11 września 2021 r. o godz. 12.00 zaplanowano w Warszawie protest pracowników ochrony zdrowia.

 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą:

 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołożnychKrystyna Ptok - Przewodnicząca OZZPiP
  Longina Kaczmarska - Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego LekarzyGrażyna Cebula- Kubat - Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL
  Zdzisław Szramik - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i FizjoterapiiEwa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF
  Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych RadioterapiiMonika Mazur - Przewodnicząca OZZTMR
  Agata Wajdzik - Wiceprzewodnicząca OZZTMR
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej TerapiiBeata Rozner - Przewodnicząca OZZPBOAiIT
  Wioletta Słowińska - Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
 • ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji PublicznejBeata Kalicka - Przewodnicząca ZZPMSWiAP
 • z Naczelnej Izby Lekarskiej:Artur Drobniak - Wiceprezes NRL
  Michał Bulsa - członek Prezydium NRL
 • z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:Mariola Łodzińska - Wiceprezes NRPiP
  Andrzej Tytuła - członek Prezydium NRPiP
 • z Krajowej Izby Fizjoterapeutów:Maciej Krawczyk - Prezes KRF
  Tomasz Niewiadomski - Wiceprezes KRF
 • z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:Alina Niewiadomska - Prezes KRDL
  Matylda Kłudkowska - Wiceprezes KRDL
 • z Naczelnej Izby Aptekarskiej:Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes NIA
  Małgorzata Pietrzak - Wiceprezes NIA

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

 • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB),
 • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej,
 • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń,
 • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów - jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Protest odbędzie się w sobotę 11 września 2021 r. o godz. 12.00 w Warszawie.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce organizuje wyjazd na protest pracowników ochrony zdrowia. Osoby chętne do uczestnictwa w proteście prosimy o kontakt z biurem Izby tel. 29 760-44-36.

Już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Zdjęcia

Powrót