Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Wnioski do pobrania

Wniosek o przyznanie ograniczonego pwz osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego

Wniosek o przyznanie pwz osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego UE

Wniosek o przyznanie pwz osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego UE

Wniosek o stwierdzenie pwz osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich UE

Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego