Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Organy ORPiP

Organy ORPiP VII kadencji

 

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodniczący - mgr Janusz Grzegorczyk

Wiceprzewodnicząca – mgr Renata Murach

Sekretarz - mgr Agata Jakubowska

Skarbnik – Grażyna Dudkowska

Członkowie Okręgowej Rady:

Dudek Jadwiga
Dumała Michał

Grzegorczyk Beata
Jabłońska Elżbieta

Jasińska Barbara
Kluczek Iwona

Kulesza Iwona

Maleńka Edyta
Nienałtowska Jolanta
Sekuna Barbara


OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: mgr Sławomir Bacławski

Członkowie:
Kowalska Danuta
Suchenek Małgorzata

Zajda Iwona

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Przewodnicząca: mgr Halina Bobińska

Członkowie:
Bedra Joanna
Janowska Marzanna

Kołakowska Bożena

Marasek Ewa

Mordwa – Skibniewska Beata

 

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Agnieszka Wilczyńska

Zastępcy:
Idzikowska Grażyna
Gomółkiewicz Maria Grażyna

Czaplicka Ewa

Malż Bożena

PEŁNOMOCNICY W REJONACH WYBORCZYCH

MAKÓW MAZOWIECKI
Barbara Sekuna

OSTROŁĘKA
Grażyna Dudkowska
Beata Grzegorczyk

Elżbieta Rawa (w rejonie wyborczym DPS w Ostrołęce)

OSTRÓW MAZOWIECKA
Barbara Jasińska

PRZASNYSZ
Marzanna Janowska

WYSZKÓW
Iwona Kulesza

 

 

Skład osobowy komisji problemowych działającychprzy ORPiP w Ostrołęce w VII kadencji samorząduKomisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Przewodnicząca – Jolanta Nienałtowska

 

 

Członkowie – Agnieszka Wilczyńska

 

                      Małgorzata Stalmach

 

                      Beata Grzegorczyk

 

                      Wiesława Szabłowska

 

Komisja ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia i zarządzania w pielęgniarstwie

 

Przewodnicząca – Bogusława Rentflejsz

Członkowie – Renata Błędkowska

 

                      Jadwiga Dudek

 

                      Urszula Grochowska

 

                      Anna Marchewka

 

                     Beata Ścibich

 

                     Janusz GrzegorczykKomisja ds. Położnych

 

Przewodnicząca – Iwona Kulesza

Członkowie – Danuta Kowalska

 

                      Renata Murach

 

                      Bożena Liszewska

 

                      Elżbieta Jabłońska

 

                      Mirosława Dąbrowska

 

                      Joanna Wargacka

 

Komisja ds. pielęgniarstw specjalistycznych

 

Przewodnicząca – Beata Grzegorczyk

Członkowie – Agnieszka Wilczyńska

 

                      Grażyna Dudkowska

 

                      Beata Mordwa - Skibniewska

 

                      Edyta Maleńka

 

                      Krystyna Gocman

 

                      Marzanna Janowska

 

Komisja ds. pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

 

Przewodnicząca – Jadwiga Dudek

Członkowie – Małgorzata Suchenek

 

                       Anna Godlewska

 

                      Barbara Chrzanowska – Gągol

 

                      Ewa Marasek

 

                      Joanna Beszterda

 

Komisja ds. indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

 

Przewodnicząca – Agata Jakubowska

Członkowie – Ewa Brzostek

 

                      Joanna Bedra

 

Komisja ds. Skarg i Wniosków

 

Przewodnicząca – Michał Dumała

Członkowie – Barbara Sekuna

 

                      Barbara Jasińska

 

                      Jolanta Nienałtowska

 

Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami i związkami zawodowymi

 

Przewodnicząca – Edyta Wróblewska