Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Medycyna szkolna

Apel PielęgniarekZałączniki do pobrania:
Apel pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania skierowany do pacjentów
Apel pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania
Pismo NRPiP - MZ - Pielęgniarki Szkolne
Pismo MZ - Pięlęgniarki Szkolne