Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

03.06.2016Obchody XXV-lecia utworzenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Uroczystość obchodów XXV-lecia utworzenia Samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dn. 28 kwietnia 2016 r. rozpoczęła Msza Święta w intencji pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych koncelebrowana przez Proboszczów z ostrołęckich parafii w Kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

10.02.2016Recepta wystawiona przez pielęgniarkę lub położną

Pielęgniarki i położne od 1 stycznia 2016 roku mogą samodzielnie ordynować określone leki, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i to wszystko na wystawionej przez siebie recepcie.

10.02.2016Informacja dotycząca obowiązku opłacania składki członkowskiej przez pielęgniarki i położne od dnia 1 lutego 2016 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce informuje, że na podstawie art. 11 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych, oraz uchwały Nr 18 i Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału (Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału), każda pielęgniarka lub położna zobowiązana jest opłacać składkę członkowską, na rzecz okręgowej izby której jest członkiem.

21.09.2010Program konferencji naukowo - szkoleniowej

Program konferencji naukowo - szkoleniowej

Prawo medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej"

28 września 2010r.

930 - 1000 - rejestracja uczestników

1000 - 1015 - otwarcie konferencji

1015 - 1030 - „Świadomość odpowiedzialności zawodowej i podstaw prawnych wykonywania zawodu wśród pielęgniarek i położnych" mgr Iwona Kluczek

1030 - 1130 - „Podstawy prawne w wykonywaniu zawodów pielęgniarki i położnej" - mgr Jolanta Skolimowska

1130 - 1230 - „Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki za szkodę wyrządzoną pacjentowi" - dr n praw. Małgorzata Serwach

12 30 - 1245 - przerwa kawowa

1245 - 1345 - „Rola dokumentacji medycznej w postępowaniu prowadzonym

w sprawach popełnienia błędu medycznego"

Prof. dr hab. n med. Karol Śliwka

1345 - 1445 - „O co zabiegana pielęgniarka powinna zabiegać biegiem przed każdym zabiegiem" - mec. Justyna Zajdel

1445 - lunch

25.11.2009Informacje o spocie reklamowym

Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniach 23-29 listopada br. na antenie radia ogólnopolskiego zostanie wyemitowany spot (reklama radiowa) promujący Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem emisji spotu jest dotarcie do możliwie szerokiej grupy potencjalnych uczestników projektu, pielęgniarek i położnych z informacją o możliwości podjęcia studiów pomostowych dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także promocja Projektu oraz instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa.
Spot jest emitowany w trzech rozgłośniach radiowych o zasięgu krajowym tj. w PR-1, PR- 3, RMF FM oraz w 17 rozgłośniach regionalnych.
Ilość emisji spotów w poszczególnych stacjach radiowych oraz dokładny czas ich nadawania przedstawia - Harmonogram emisji spotów– w załączeniu.
Informacja o emisji spotu została również zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.


Osoby do kontaktu:
Aleksandra Sejda tel. (22) 53 00 315
Krystyna Kret tel. (22) 53 00 245
Departament Pielęgniarek i Położnych
Ministerstwo Zdrowia

18.09.2009Program konferencji

Program konferencji „Zdrowie rodziny w XXI wieku" 24 września 2009r.
Zajazd „HUBUS" Grabowo k/Ostrołęki

24 września 2009r.

1030 - 1100 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie

1100 - 1115 - otwarcie konferencji, powitanie gości

1115 - 1300 - „Życie rodzin w różnych kulturach świata"

„Rodzina w badaniach statystycznych"

„Wpływ rodziny na zdrowie jednostki"

1300 - 1330 - przerwa kawowa

1330 - 1345 - prezentacja sponsora

1345 - 1550 - „Profilaktyka schorzeń narządu rodnego u kobiet"

„Zasady prawidłowego żywienia człowieka"

1550 - 1615 - obiad

1615 - 1630 - prezentacja sponsora

1630 - 1800 - „Człowiek stary w społeczeństwie i w rodzinie"

„Niepełnosprawność a rodzina"

1800 - 1815 - impresja filmowa

1845 - zakończenie konferencji

1900 - przerwa kawowa

2000 - wieczór integracyjny

25 września 2009r.

800 - 930 - śniadanie

1000 - wyjazd uczestników