Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

29.09.2016Korespondencja z NRPiP

W odpowiedzi na apel z dnia 6 czerwca 2016 r., skierowany do Beaty Szydło, prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej - pismo z dnia 6 czerwca 2016 r., znak: NlPiP-NRPiP-DS.015.188.2016.MK, otrzymane za pośrednictwem kancelarii prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 8 czerwca 2016 r., znak: SPRM.222.3.94.2016.JP, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

29.09.2016Pismo Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie proponowanych zmian w systemie kształcenia

W związku z propozycją ministra, dotyczącą wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek, polegających na powrocie do uprzedniego systemu kształcenia w formie liceów medycznych, do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych wpłynęło szereg stanowisk w przedmiotowej sprawie z prośbą o ustosunkowanie się do ww. problemu.

10.09.2016XIII Kongres Pielęgniarek Polskich

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na XIII Kongres Pielęgniarek Polskich, który odbędzie się w dniach 15-17 września 2016 r. w Warszawie.

07.09.2016Opinia konsultanta krajowego z dnia 6 lipca 2016 r.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca legitymowania się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która warunkuje zakwalifikowanie na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki przez pielęgniarkę, która jest instruktorem ALS lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

07.09.2016Opinia konsultanta krajowego z dnia 11 lipca 2016 r.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie stanowiska dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w stosunku do osoby posiadającej dyplomy specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

03.09.2016Komunikat w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w załączeniu przedstawia opinie Konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego, w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.