Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Formularze

Rejestr pielęgniarek i położnych

 

Pozostałe wnioskiZałączniki do pobrania:
WNIOSEK O WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU I WPIS DO REJESTRU
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
WNIOSEK O WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU
Potwierdzenie odbioru zaświadczenia oraz oświadczenie
WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA OSOBIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM UE
OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU
OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DOT. ZMIAN W REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
INFORMACJA O FORMIE WYKONYWANIA PRACY - UMOWA O PRACE, PRAKTYKA ZAWODOWA, WOLONTARIAT
WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU I WPIS DO REJESTRU
WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU I WPIS DO REJESTRU CUDZOZIEMCA