Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

23.08.2018

Urszula Krzyżanowska-Łagowska

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych (w latach 1991-1995).


Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.

Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: "To były piękne dni, naprawdę piękne dni" i dodawała przy tym: "Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy".

Była autorką wielu publikacji, m.in. "Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym" (1991), "Znać swój los" (1994), "Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim" (2005), "Idea samorządności - wspomnienia, rozmowy, fakty" (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: "Wyrazić siebie" (1993) i "Pobądź ze mną" (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach. Będzie nam Jej brakowało. Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Program uroczystości pogrzebowych śp. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej:
Uroczystości odbędą się w Sali Ceremonialnej Miejskiego Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B (zaraz za bramą cmentarza po prawej stronie): Termin uroczystości to sobota 25 sierpnia 2018 r. godz. 13.30-15.00.

Plan uroczystości jest następujący: przywitanie uczestników przez Mistrza Ceremonii oraz przedstawienie życiorysu Zmarłej; Mowa pogrzebowa syna Zmarłej; Mowa pogrzebowa przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciela ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie; Część literacko- muzyczna; Modlitwa; Przejście w kondukcie pogrzebowym do miejsca pochówku i pożegnanie Zmarłej; Zakończenie uroczystości- pożegnanie uczestników przez Mistrza Ceremonii.


«« Powrót