Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

28.07.2018Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej


Program konferencji
15 października 2018 r.
8.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych
10.15–13.35 Sesja I
10.15–13.00 Obowiązujące standardy w pielęgniarstwie i położnictwie jako wyznaczniki jakości w opiece nad pacjentem
Moderatorzy: -Ewa Janiuk –Wiceprezes NRPiP , Maria Kózka Konsultant Krajowy ds.
pielęgniarstwa
10.15 -10.35 Wyznaczniki jakości w pielęgniarstwie - dr hab. Maria Kózka prof. UJ
10.35- 10.55 Standard postępowania medycznego przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych w opiece położniczo-ginekologicznej -mgr Leokadia Jędrzejewska,
10.55 -11.15 Realizacja standardu opieki okołoporodowej w praktyce - dr n. med. Grażyna Bączek,
11.15 – 11.35 Standard organizacyjny w anestezjologii - dr hab. Danuta Dyk prof.

11.35 -12.00 Przerwa kawowa
12.00 -12.20 Zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym jako model zarządzania gwarantujący bezpieczeństwo opieki – dr. n.med. Krystyna Piskorz - Ogórek
12.20- 12.40 Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego- dr Grażyna Kruk Kupiec
12.40 -13.00 Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych-
z perspektywy ubezpieczyciela-
Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC, Inter Polska
13.00 14.00 Obiad

14.00–16.45 Sesja II Aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej ,
Moderatorzy: - Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP , Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego

14.00- 15.00- Zakres kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych, odmowa wykonania zlecenia lekarskiego, prawa pacjenta a odpowiedzialność kadry zarządzającej za organizację pracy podległego personelu, braki kadrowe pielęgniarek a zastępowalność innymi pracownikami. dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ
Ochrona pielęgniarki i położnej w związku i podczas udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych- dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ
15-00- 15.30 Przerwa kawowa
15.30-17.00 Aspekty prawne ochrony danych osobowych w praktyce podmiotu leczniczego. Wojciech Wojtal, prawnik
19.00 Kolacja

16 października 2018 r.
9.00-10.00 Sesja III.
Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce priorytetowe działania Ministerstwa Zdrowia
Moderatorzy: - Zofia Małas –Prezes NRPiP , Sebastian Irzykowski Wiceprezes NRPiP

9.00 – 10.00 Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych – Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych

Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

Normy zatrudnienia

Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

10.00–10.30 Przerwa kawowa

10.30 -14.00 Sesja IV
Współpraca samorządu zawodowego z kadrą kierowniczą podmiotu leczniczego


Moderatorzy: Zofia Małas- Prezes NRPiP, Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP

10.30 – 11.15 Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej jako wejście do zawodu
Przemysław Ośka, radca prawny, Prawnik NIPiP

Przerwa w wykonywaniu zawodu – obowiązek odbycia przeszkolenia Przemysław Ośka, radca prawny, Prawnik NIPiP

Orzecznictwo w sprawie niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
Przemysław Ośka, radca prawny, Prawnik NIPiP


12.30-13.00 Podsumowanie konferencji – Zofia Małas- Prezes NRPiP

13.35–14.30 Obiad


«« Powrót