Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

11.06.2018


Tradycją w naszej Okręgowej Izbie są coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.


W tym roku uroczystość odbyła się w dn. 26 kwietnia 2018r. w Auli Dużej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.


Spotkanie otworzył prowadzący Jakub Milewski serdecznie witając przybyłych na spotkanie gości.
Swoją obecnością zaszczycili nas:


Ks. Sławomir Gawryś – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Arkadiusz Czartoryski – Poseł na Sejm RP
Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęka
Mariusz Prusaczyk – Sekretarz Miasta Ostrołęka
Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Tadeusz Wadas – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Marcin Grabowski – Kierownik ostrołęckiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Stanisław Kubeł – Starosta Powiatu Ostrołęckiego
Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego
Elżbieta Malec – Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Mirosław Dąbkowski – Dyrektor SPZOZ Meditrans Ostrołęka
Bogusława Rentflejsz – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa MSS w Ostrołęce
Urszula Grochowska – Pielęgniarka Naczelna SPZOZ ZZ w Makowie Maz.
Marzanna Janowska – Z-ca Pielęgniarki Naczelnej SPZ ZOZ w Przasnyszu
Beata Ścibich – Pielęgniarka Naczelna SPZ ZOZ w Ostrowi Maz.
Grażyna Piersa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce
Elżbieta Karwowska – Z-ca Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Ostrołęce
Grażyna Duszak – Kierownik NFZ o/Ostrołęka
Jadwiga Dudek – Kierownik NZOZ Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Danuta Ziomek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Lidia Szymanik – Kierownik Działu Medycznego DPS w Brańszczyku
Dorota Czyż – Dyrektor CKUiZ w Ostrołęce
Anna Szumowska – Juziuk – Radca Prawny OIPiP
Katarzyna Ładno - Dyrektor Oddziału Warszawa T.U. Inter Polska S.A.
Piotr Parzych – Przedstawiciel T.U. Inter Polska S.A.
Marek Mazur – Przedstawiciel POFAM POZNAŃ
Barbara Szulecka – Przedstawiciel Firmy CONVATEC
oraz licznie przybyłe Panie Pielęgniarki i Położne.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący ORPiP Janusz Grzegorczyk nawiązał do życia prekursorek pielęgniarstwa i położnictwa – Florencji Nightingale i Stanisławy Leszczyńskiej. Skierował wiele ciepłych słów podziękowań i życzeń do wszystkich Pań i Panów wykonujących zawód pielęgniarki, pielęgniarza i położnej, a na ręce Pań Pielęgniarek Naczelnych przekazał kwiaty. Również zaproszeni goście złożyli serdeczne życzenia.


Następnie głos zabrała Pani Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP, która w swoim wystąpieniu podkreśliła szczególną rolę jaką pełnią w systemie ochrony zdrowia pielęgniarki i położne.
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, jak co roku były okazją do wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu zawodowego oraz ochrony zdrowia, które swoją postawą etyczną i moralną zasługują na szczególne wyróżnienie.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce uchwałą Nr 148/14/VI z dnia 1 lutego 2014r. ustanowiła Honorowe Wyróżnienie dla Pielęgniarek i Położnych – „Kryształowy Czepek”.
Wyróżnienie przyznaje Kapituła za: pracę na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz innych organizacji niosących pomoc ludziom potrzebującym, pielęgniarkom i położnym udzielającym świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, cieszącym się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, dbającym o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami .

Wyróżnienie przyznawane jest jeden raz w roku i wręczane w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.
Tegorocznymi laureatkami „Kryształowego czepka” zostało dziewięć Pań Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie wręczania statuetek Pan Jakub Milewski dla wszystkich obecnych zaśpiewał utwór „Gwiazdy” z musicalu "Nędznicy".


Na wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski nadał Odznakę Honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" 35 Koleżankom i Kolegom.

Uhonorowani otrzymali kwiaty i gromkie brawa. Były też życzenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym od zaproszonych gości oraz podziękowania i uznanie za trud i pracę przy łóżku pacjenta. Nasza praca została doceniona też przez władze województwa.

W uznaniu wkładu i zasług w ochronę zdrowia mieszkańców Mazowsza Dyplomy Uznania przyznał Marszałek Województwa Mazowieckiego. Otrzymało je dwanaście Pań Pielęgniarek i Położnych.


Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do wysłuchania wykładu okolicznościowego ph: „„Hanna Chrzanowska – wybitna pielęgniarka, nauczycielka, opiekunka chorych”, który wygłosił dr n. o zdr. Tadeusz Wadas – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Gościem specjalnym uroczystości był Zespół Droga na Ostrołękę, który wszystkich uczestników wprowadził w doskonały, świąteczny nastrój.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.


«« Powrót