Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

23.05.2017

Uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odbyła się w dn. 27 kwietnia 2017r. w Auli Dużej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.Spotkanie otworzył prowadzący Jakub Milewski serdecznie witając przybyłych na uroczystość gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Ks. dr Zdzisław Grzegorczyk – Proboszcz Sanktuarium pw. Św. Antoniego w Ostrołęce
Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęka
Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Halina Krajkowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Marcin Grabowski – Kierownik ostrołęckiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
Krzysztof Żebrowski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Andrzej Sawoni - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Tadeusz Pawlikowski – Przedstawiciel Samorządu Lekarskiego
Elżbieta Malec – Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Wojciech Miazga – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce
Jerzy Sadowski – Dyrektor SPZ ZOZ w Przasnyszu
Bogusława Rentflejsz – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa MSS w Ostrołęce
Urszula Grochowska – Pielęgniarka Naczelna SPZOZ ZZ w Makowie Maz.
Anna Marchewka - Pielęgniarka Naczelna SPZ ZOZ  w Przasnyszu
Beata Ścibich – Pielęgniarka Naczelna SPZ ZOZ w Ostrowi Maz.
Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Małgorzata Tokarska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
Anna Karwowska - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Lucyna Pilniakowska- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Makowie Maz.
Grażyna Piersa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce
Janina Brzozowska – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
Jadwiga Dudek – Kierownik NZOZ Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Lidia Szymanik – Kierownik Działu Medycznego DPS w Brańszczyku
Jan Szpunar – Kierownik Ośrodka Kształcenia Specjalistycznego i Inicjatyw Gospodarczych w Ostrołęce
Renata Kędzierska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych „OAZA” w Ostrołęce
Małgorzata Zyśk – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych „OAZA” w Ostrołęce
Dariusz Kondas - Dyrektor ds. Sprzedaży T.U. Inter Polska S.A
Katarzyna Ładno - Dyrektor Oddziału Warszawa T.U. Inter Polska S.A.
Wanda Parzych – Przedstawiciel T.U. Inter Polska S.A.
Marek Mazur – Przedstawiciel POFAM POZNAŃ

oraz licznie przybyłe Panie Pielęgniarki i Położne.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący ORPiP Janusz Grzegorczyk nawiązał do życia prekursorek pielęgniarstwa i położnictwa – Florencji Nightingale i Stanisławy Leszczyńskiej. Skierował wiele ciepłych słów podziękowań i życzeń do wszystkich Pań i Panów wykonujących zawód pielęgniarki, pielęgniarza i położnej, a na ręce Pań Pielęgniarek Naczelnych przekazał kwiaty. Również zaproszeni goście złożyli serdeczne życzenia.

Następnie głos zabrała Pani Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP, która w swoim wystąpieniu podkreśliła szczególną rolę jaką pełnią w systemie ochrony zdrowia pielęgniarki i położne.
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, jak co roku były okazją do wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz samorządu zawodowego oraz ochrony zdrowia.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce uchwałą Nr 148/14/VI z dnia 1 lutego 2014r. ustanowiła Honorowe Wyróżnienie dla Pielęgniarek i Położnych – „Kryształowy Czepek”.

Wyróżnienie przyznaje Kapituła za:
pracę na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz innych organizacji niosących pomoc ludziom potrzebującym, pielęgniarkom i położnym udzielającym świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, cieszącym się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, dbającym o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami .

Wyróżnienie przyznawane jest jeden raz w roku w trakcie obchodów naszych  świąt zawodowych.
Tegorocznymi laureatkami „Kryształowego czepka” są Panie pielęgniarki i położne:

1.  Wiesława Szabłowska
2.  Wanda Dąbrowicz
3.  Teresa Marianna Obrębska
4.  Bożena Witkowska
5.  Agata Pażuch
6.  Zofia Zygmunt
7.  Halina Hanna Suska
8.  Teresa Myślak
9.  Marianna Szabłowska
10. Teresa Mamińska
11. Genowefa Ewa Kiejna
12. Krystyna Depta

W trakcie wręczania statuetek Pan Jakub Milewski dla wszystkich obecnych zaśpiewał wzruszającą pieśń "Śnić sen najpiękniejszy ze snów, iść w bój w imię cierpień i krzywd" z musicalu "Człowiek z la Manchy".

Na wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł nadał Odznakę Honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" 65 Koleżankom:

Wśród wyróżnionych znalazły się Panie Pielęgniarki i Położne:
1.  Banaszek Krystyna
2.  Bastek Lilianna
3.  Beczak Bożena
4.  Beszterda Grażyna
5.  Bladosz Joanna
6.  Bloch Bożena
7.  Błaszczyk Krystyna
8.  Bocianiak Aniela
9.  Bukłaha Anna
10. Ciuraj Krystyna
11. Damięcka Jadwiga
12. Dąbrowska Joanna
13. Domańska Janina Elżbieta
14. Figiel Grażyna
15. Gąska Barbara
16. Glinka Danuta
17.  Górska Anna
18. Grądzka Maria
19. Grzeszczak Iwona
20. Gumowska Maria
21. Ickiewicz Urszula
22. Il Zofia
23. Jeznach Halina
24. Kaliszewska Ewa
25. Kaźmierska Ewa
26. Knapek Barbara
27. Komor Bożena Elżbieta
28. Kosewska Ewa
29. Kotlarz Stanisława
30. Kowalczyk Danuta
31. Krejpowicz Lucyna
32. Kuplicka Ewa Grażyna
33. Laser Barbara Maria
34. Lipińska Krystyna
35. Lipka Małgorzata
36. Mamińska Teresa
37. Młocek Hanna
38. Mróz Wiesława
39. Padowska Anna
40. Perzyna Grażyna
41. Pędzich Ewa
42. Piegza Halina
43. Pisarek Alina
44. Podsadny Teresa
45. Pokornicka Lucyna
46. Połatyńska Jolanta Maria
47. Rekos Zofia
48. Roman Bożena
49. Ruszczak Elżbieta
50. Sienicka Elżbieta
51. Sienkiewicz Ewa Małgorzata
52.  Sikorska Elżbieta
53. Syrewicz Małgorzata Hanna
54. Szabłowska Marianna
55. Szymborska Danuta
56. Świdwa Anna
57. Świerczewska Lidia
58. Tatak Jolanta
59. Wierzbicka Irena
60. Wojciechowska Zofia Maria
61. Wróblewska Teresa
62. Zakaszewska Barbara
63. Zakrzewska Grażyna
64. Załęska Anna
65. Żyjewska Anna Irena

Na wniosek Okręgowej Rady - uchwałą Nr 233/VII/201& NRPiP z dn. 16 marca 2017r. Brązowe Odznaczenie za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych otrzymały Panie Pielęgniarki:
Joanna Bedra
Grażyna Idzikowska
Bożena Kołakowska

Uhonorowani otrzymali gromkie brawa. Były też życzenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym od zaproszonych gości oraz podziękowania i uznanie za trud i pracę przy łóżku pacjenta. Nasza praca została doceniona też przez władze województwa.

W uznaniu wkładu i zasług w ochronę zdrowia mieszkańców Mazowsza Dyplomy Pro Masovia od Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali Pielęgniarki i Pielęgniarz:
1.  Sławomir Jan Bacławski
2.  Halina Bobińska
3.  Bożena Niegowska
4.  Bożena Piórkowska
5.  Doneta Lilianna Żebrowska
6.  Alicja Stempowicz
7.  Grażyna Dudkowska
8.  Agnieszka Wilczyńska
9.  Beata Mordwa – Skibniewska
10. Elżbieta Halina Frączek
11. Zofia Marianna Głuszcz

Po wręczeniu odznaczeń uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchania wykładu okolicznościowego Pani Agnieszki Skowerskiej pt. „Anioły w czepku – Pamięć, historia, tożsamość”.
W doskonały nastój wprowadził uczestników konferencji występ solistów polskich scen operowych: Jakuba Milewskiego i Barbary Zamek przy akompaniamencie Marka Lipskiego.
Po części oficjalnej Przewodniczący ORPiP Janusz Grzegorczyk zaprosił wszystkich na spotkanie przy kawie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.


«« Powrót