Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

25.08.2016


Nr uchwały W sprawie
71/VII/16 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
72-79/VII/16 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
80, 81/VII/16 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarzai wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
82, 90/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
83-85/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
86-88/VII/16 zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
89/VII/16 Refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP


«« Powrót