Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

25.08.2016


Nr uchwały W sprawie
52-62/VII/16 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
63, 64/VII/16 stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
65, 69/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
66, 67/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
68, 70/VII/16 w sprawie przyznania zapomogi


«« Powrót