Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

25.08.2016


Nr uchwały W sprawie
44/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
45/VII/16 zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
46, 49/VII/16 przyznania zapomogi losowej
47/VII/16 refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP
48/VII/16 odmowy refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP
50/VII/16 pokrycia kosztów udziału członków samorządu w konferencjach ogólnopolskich oraz warsztatach szkoleniowych
51/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych

«« Powrót