Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

12.05.2016


Nr uchwały W sprawie
28/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
29/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
30/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
31/VII/16 zakupu upominku dla członka samorządu OIPiPodchodzącego na emeryturę
32/VII/16 zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
33/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
34/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
35/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
36/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
37/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
38/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
39/VII/16 pokrycia kosztów udziału członków samorządu w konferencjach ogólnopolskich oraz warsztatach szkoleniowych
40/VII/16 przyznania zapomogi
41/VII/16 wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego
42/VII/16 Refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP

«« Powrót