Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

06.04.2016


Nr uchwały W sprawie
21/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
22/VII/16 zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
23/VII/16 przyznania zapomogi losowej
24/VII/16 pokrycia kosztów przejazdu zorganizowanego uczestników Gali z okazji obchodów XXV-lecia samorządu zawodowego Oraz Mi8ędzyanrodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnejw dn. 28 kwietnia 2016r.
25/VII/16 nadania honorowego wyróżniania „Kryształowy Czepek”
26/VII/16 nadania honorowego wyróżnienia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Ostrołęce „FLORENCJA”
27/VII/16 Pokrycia kosztów udziału członków samorządu w konferencjach ogólnopolskich oraz warsztatach szkoleniowych

«« Powrót