Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

20.03.2016


Nr uchwały w sprawie
32/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
33/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
34/VII/16 wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
35/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
36/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
37/VII/16 refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP
38/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
39/VII/16 zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
40/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
41/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
42/VII/16 wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
43/VII/16 wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego
44/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
45/VII/16 wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
46/VII/16 Przyjęcia aneksu do uchwały Nr 7/VII/16 ORPiP z dn. 12 grudnia 2015r. w sprawie powołania Przewodniczących komisji problemowych i zasad działania tych komisji w VII kadencji samorządu
47/VII/16 Ustalenia składu osobowego komisji problemowych działających Przy ORPiP w Ostrołęce w VII kadencji samorządu

«« Powrót