Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

11.02.2016


Nr uchwały W sprawie
12/VII/16 Wykreślenia wpisu z Rejestru Pielęgniarek i Położnych
13/VII/16 Wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych
14/VII/16 Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
15/VII/16 Zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych
16/VII/16 Zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
17/VII/16 Zakupu upominku dla członka samorządu OIPiP odchodzącego na emeryturę
18/VII/16 Refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP
19/VII/16 Wytypowania kandydatów do odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych
20/VII/16 Pokrycia kosztów przejazdu delegatów na XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

«« Powrót